2017

Drukas versija
 
12 decembris 2017

Eiropas Tieslietu padomju asociācija pauž bažas par situāciju Polijas tieslietās

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) 5.decembrī publicējusi kritisku viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā par Polijas Tieslietu padomi.

 
5 decembris 2017

Zvērinātu notāru padomi Tieslietu padomē pārstāvēs Jānis Skrastiņš

Latvijas Zvērinātu padomi Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Jānis Skrastiņš, viņu Zvērinātu notāru kopsapulce ir ievēlējusi par padomes priekšsēdētāju turpmākajiem trīs gadiem.

 
28 novembris 2017

Tieslietu padome nemaina viedokli par ierobežojuma atcelšanu rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju amata termiņu skaitam

Tiesu priekšsēdētāju amatos vajadzīgi piemērotākie, bet ne vienmēr citi amata kandidāti – ar tādu motivāciju Tieslietu padome jau atkārtoti atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem tiktu atcelts ierobežojums vienai un tai pašai personai būt par rajona (pilsētas) vai apgabaltiesas priekšsēdētāju vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

 
28 novembris 2017

Tieslietu padome atbalsta zemesgrāmatu tiesnešu integrāciju rajona (pilsētas) tiesā

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas plānoto reformu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanai rajonu (pilsētu) tiesās. Plānots, ka zemesgrāmatu nodaļas kā rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienības beigs pastāvēt 2019.gada 1.janvārī.

 
28 novembris 2017

Tieslietu ministrija prezentē jaunu tiesneša amata kandidātu atlases un apmācības kārtības projektu

Tiesneša amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtība, kas tika prezentēta Tieslietu padomei, ir principiāli atšķirīga no šībrīža pirmo reizi izvirzītu tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības.

 
24 novembris 2017

Tieslietu padomes darba kārtībā – zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija rajona (pilsētas) tiesas sastāvā un jauna tiesnešu amata kandidātu atlases kārtība

Pirmdien, 27.novembrī, Tieslietu padomes sēdē tiks uzklausīta Tieslietu ministrijas informācija par plānu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijai rajona (pilsētas) tiesā. Plānots, ka integrācija uzsākama 2019.gadā. Beidzot pastāvēt zemesgrāmatu nodaļām kā rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienībai, tiks paplašināta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetence civillietu izskatīšanā saistībā ar liettiesiskajiem pierādījumiem.

 
13 novembris 2017

Tieslietu padomes sastāvā ievēl tiesnesi Zigmundu Dunduru

Piektdien, 10.novembrī, elektroniskajās vēlēšanās par rajona (pilsētu) tiesu pārstāvi Tieslietu padomē ievēlēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs.

 
13 novembris 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi: tiesas noteikšana, pārcelšana

Tieslietu padome noteica ar Saeimas 2017.gada 12.oktobra lēmumu rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā ieceltajam tiesnesim Dainim Locam pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

 
3 novembris 2017 Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Tiesneša neatkarības jēdziena centrālā ass ir pats tiesnesis kā personība – piektdien, 3.novembrī, Latvijas Tiesnešu konferencē uzsvēra Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 
1 novembris 2017 3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Piektdien, 3.novembrī, Latvijas tiesneši pulcēsies uz tiesnešu konferenci, kuras pamattēma šogad – tiesneša neatkarība.
Tēmas aktualitāte pamatota ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību ir viszemākais no visām Eiropas valstīm.