Rokasgrāmatas

Drukas versija

2017. Eiropas Līdztiesības iestāžu sadarbības tīkls (EQUINET). Vienlīdzīga darba samaksa! Lietas sagatavošana par vienlīdzīgu darba samaksu

2015. Evidence in Civil Law - Latvia. Authors Jānis Rozenfelds, Daina Ose, Martins Osis