Starptautiskie dokumenti

Drukas versija

Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferenču dokumenti

Brijuni Statement of Principles of the Independence of the Judiciary

 

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) deklarācijas un paziņojumi

 

Eiropas Komisijas ziņojumi

The 2016 EU Justice Scoreboard

The 2015 Justice Scoreboard

The 2014 EU Justice Scoreboard

The 2013 EU Justice Scoreboard

 

Eiropas Padomes materiāli

 

Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) dokumenti

  • Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes viedoklis Nr.18 (2015) par tiesu varas attiecībām ar citiem valsts varas funkcionālajiem atzariem modernā demokrātiskā valstī . Pieņemts Londonā 2015.gada 16.oktobrī. Latviski:  VIII.nodaļa „Galveno jautājumu kopsavilkums”

Opinion No.18 (2015). The position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern democracy

 

Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) dokumenti