Sastāvs

Drukas versija

Tieslietu padome 2019.gada decembrī. 1.rindā no kreisās: Ineta Ziemele, Aigars Strupišs, Juta Strīķe, Dzintra Balta, Ivars Bičkovičs, Aija Āva, Iveta Kruka, Ēriks Kalnmeiers; 2.rindā no kreisās: Jānis Rozenbergs, Jānis Bordāns, Jānis Skrastiņš, Juris Stukāns, Andris Zutis, Guntars Ploriņš, Zigmunds Dundurs

 

Tieslietu padomes sastāvā atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 89.1 pantam ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi pastāvīgie locekļi (amatpersonas):

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

2) Satversmes tiesas priekšsēdētājs;

3) tieslietu ministrs;

4) Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs;

5) ģenerālprokurors;

6) Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

7) Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs;

8) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs.

Pastāvīgais loceklis (amatpersona) dalībai Tieslietu padomes sēdē var pilnvarot citu personu.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi vēlēti locekļi:

1) Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis;

2) seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši.

Tiesnešu konference vienu Tieslietu padomes locekli ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.

 

Tieslietu padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesībsargs un Tiesu administrācijas direktors vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

 

Tieslietu padomes sastāvs

Amatpersonas:

Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ineta ZIEMELE, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Jānis BORDĀNS, tieslietu ministrs

Juris STUKĀNS, ģenerālprokurors

Juris JURAŠS, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Iveta KRUKA, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

 

Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti tiesneši:

Dzintra BALTA, Augstākās tiesas tiesnese (ievēlēta 18.09.2018.)

Zigmunds DUNDURS, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis (ievēlēts 10.11.2017.)

Aija ĀVA, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 13.11.2019.)

Guntars PLORIŅŠ, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs (ievēlēts 11.09.2018.)

Andris ZUTIS, Rēzeknes tiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu, sasauc Tieslietu padomes sēdes un nosaka to darba kārtību, pārstāv Tieslietu padomi un paraksta Tieslietu padomes lēmumus un citus dokumentus.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Tieslietu padome no tajā pārstāvēto tiesnešu vidus. 2018.gada 15.oktobrī par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta tiesnese Dzintra BALTA.