ANO nolēmumi

Drukas versija

 ANO Cilvēktiesību komitejas nolēmumi

Šeit lasāmi latviski tulkoti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību komitejas nolēmumi un viedokļi.

 Avoti:

1) Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”;

2) Latvijas Republikas Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs (neoficiāls tulkojums).

Tulkošanu veikusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Pārpublicējot un citējot, atsauce uz Ārlietu ministriju ir obligāta.

Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju skatiet šeit:

 

 

28.10.2010. ANO Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā „Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju” un Latvijas Republikas valdības sniegtā atbilde 02.04.2012.

 

25.07.2001. ANO Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā "Antoņina Ignatāne pret Latviju"

 

19.03.2014. ANO Cilvēktiesību komiteja noraidījusi pret Latviju iesniegto pieteikumu lietā "O.K. pret Latviju"