ECT nolēmumu arhīvs

Drukas versija

Šeit lasāmi latviski tulkoti Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi, kā arī informatīvi kopsavilkumi par atseviškiem nolēmumiem.

Avoti:

  • Latvijas Republikas oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (norādīts laikraksta numurs, publicēšanas datums);
  • Latvijas Republikas Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs
  • Ārlietu ministrijas Preses un informācijas nodaļa
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas mājaslapa
  • Valsts Valodas centra mājaslapa
  • Latvijas Cilvēktiesību centrs
  • Tiesībsarga birojs
  • Augstākās tiesas Judikatūras un zinātbiski analītiskā nodaļa

 

ECT spriedumi un lēmumi sistematizēti atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un tās protokoliem. 

Datubāze tiek regulāri papildināta.

 

ECT spriedumu apkopojumi

Būtisko Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu atziņu tematiskus apkopojumus sagatavo Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Šie dokumenti nav izvēlēto spriedumu tulkojums, bet ieskats atsevišķu ECT spriedumu saturā.

Tos izmantojot, obligāti pievienojama atsauce uz publikāciju Augstākās tiesas mājaslapā.