5.nodaļa. PROCESUĀLIE TERMIŅI (46.-53.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[E]/2020
Pretapelācijas sūdzības iesniegšanas nokavējuma izvērtēšanas priekšnoteikums

2016. gads

J 11.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1350/2016
Elektroniskā veidā sagatavotas apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016
Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016
Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

2014. gads

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

2010. gads

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010
Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

2009. gads

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā