50.1 nodaļa. SAISTĪBU PIESPIEDU IZPILDĪŠANA BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ (406.1 – 406.10 pants)

Drukas versija

2020. gads

J 31.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-22/2020
Atbildes veidlapas noformēšana, ja saņemts brīdinājums par saistību piespiedu izpildi

2013. gads

J 22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2012. gads

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012
Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

J 29.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2012
Brīdinājuma izsniegšanas kārtības neievērošanas sekas

2010. gads

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

J 22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-58/2009
Par vairāku dokumentu pievienošanu pieteikumam par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civilietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-62/2007
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā