55.nodaļa. BLAKUS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA (441. – 449.pants)

Drukas versija

2020. gads

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020
Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1245/2020
Sprieduma izpildes jautājumā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana

04.02.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-539/2020
Drošības naudas samaksas kārtības neievērošanas sekas

2019. gads

2017. gads

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017
Lēmuma par puses (ne)aizstāšanu nepārsūdzamība

2015. gads

J 26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015
Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.pu

2013. gads

J 24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013
Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1786/2012
Tiesu izpildītāja darbību sprieduma izpildīšanā pārsūdzēšanas subjekti

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012
Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

2010. gads

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010
Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010
Par pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

2006. gads

1996. gads

J 16.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-144/1996
Par blakus sūdzības izskatīšanas kārtību

J 24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-85/1996
Par iespēju pārsūdzēt lēmumu, ar kuru nozīmēta ekspertīze