Rūpnieciskā īpašuma tiesības

Drukas versija

2020. gads

J 21.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2020
Tiesvedības apturēšana sakarā ar lietas ierosināšanu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu

2018. gads

J 25.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2018
Preču zīmes funkciju pildošā apzīmējuma noteikšana; Preču zīmju sajaukšanas iespējas vērtēšanas kritēriji; Preču zīmes atveide uz iepakojuma latviešu valodā un svešvalodās

J 12.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2018
Pierādījumi, ar kuriem var pierādīt preču zīmes kļūšanu par sugasvārdu

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2018
Pienākumrīkojuma piemērošanas pamatotība

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2018
Izņēmuma tiesību uz preču zīmi rašanās brīdis

J 27.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2018
Kritēriji preču zīmju plašas pazīstamības noteikšanai

J 27.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2018
Tiesas kompetence preču zīmju sajaucamās līdzības vērtēšanā

J 28.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2018
Izņēmuma tiesību uz preču zīmi pastāvēšana neatkarīgi no zīmes izmantošanas uz reģistrācijā ietvertajām precēm un pakalpojumiem; Preču un pakalpojumu salīdzināšana, vērtējot preču zīmju sajaukšanas iespēju; Jēdziens „izmantošana komercdarbībā saistībā ar precēm un pakalpojumiem”, nosakot tiesību uz preču zīmi pārkāpumu sakarā ar tās ietveršanu firmā; Tiesību uz preču zīmi pārkāpums, ietverot to domēna vārdā

J 04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018
Preču zīmes piešķirto tiesību izsmelšanas izņēmumi; Pārkāpuma preču iznīcināšana; Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

2017. gads

14.07.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-935/2017
Negodprātīga nolūka vērtēšanas kritēriji preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanā

28.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-337/2017
Noilgums prasībai par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu

2016. gads

J 11.10.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1401/2016
Prasītāja pienākums konkretizēt iespējamo patenta pārkāpumu veidojošās darbības

01.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2016
Patentu valdes pieaicināšana atzinuma došanai

J 31.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2016
No reģistrētas preču zīmes atšķirīga apzīmējuma izmantošana

2015. gads

J 09.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2015
Dalībvalsts tiesību normu interpretācija pēc direktīvas ieviešanai noteiktā beigu termiņa līdz tās iestrādei nacionālajā regulējumā (direktīvu netiešā iedarbība)

2014. gads

J 10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2014
Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

2011. gads

J 20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011
Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

2006. gads

J 06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2006
Par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

1997. gads

J 22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-372/1997
Tiesības uz preču zīmes izmantošanu un šo tiesību aizsardzību, piemērojot speciālo tiesību avotu - likumu „Par preču zīmēm”