Lietu sadales kārtība

Drukas versija

Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"  28.1panta pirmo daļu lietu sadales plānus Augstākās tiesas departamentiem apstiprina Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Katram departamentam ir izstrādāta sava lietu sadales, tiesas sastāva veidošanas, tiesnešu specializācijas un tiesas sēžu priekšsēdētāju (tiesnešu-referentu) norīkošanas kārtība.

 

Senāta departamentu lietu sadales plāni 2020.gadā:

Civillietu departaments 

(Plāns līdz 02.06.2020.)

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

Iepriekšējo gadu lietu sadales plāni

Senāta departamentu lietu sadales plāni 2019.gadam

Augstākās tiesas departamentu lietu sadales plāni 2018.gadā

Augstākās tiesas departamentu lietu sadales plāni 2017.gadā

Augstākās tiesas departamentu un tiesu palātas lietu sadales plāni 2016.gadā

Augstākās tiesas departamentu un tiesu palātas lietu sadales plāni 2015.gadā