Lietu sadales kārtība

Drukas versija

Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"  28.1panta pirmo daļu lietu sadales plānus Senāta departamentiem apstiprina Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Katram departamentam ir izstrādāta sava lietu sadales, tiesas sastāva veidošanas, tiesnešu specializācijas un tiesas sēžu priekšsēdētāju (tiesnešu-referentu) norīkošanas kārtība.

Katra departamenta lietu sadales plānā noteikts arī lietu izskatīšanas standarts – termiņš, kādos departaments plānojis izskatīt lietas.

 

Senāta departamentu lietu sadales plāni 2021.gadā:

Civillietu departaments 

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

Iepriekšējo gadu lietu sadales plāni

Senāta departamentu lietu sadales plāns 2020.gadam (no 02.06.2020.)

Senāta departamentu lietu sadales plāns 2020.gadam (līdz 01.06.2020.)

Senāta departamentu lietu sadales plāni 2019.gadam

Augstākās tiesas departamentu lietu sadales plāni 2018.gadā

Augstākās tiesas departamentu lietu sadales plāni 2017.gadā

Augstākās tiesas departamentu un tiesu palātas lietu sadales plāni 2016.gadā

Augstākās tiesas departamentu un tiesu palātas lietu sadales plāni 2015.gadā