Krimināllietu departaments

Drukas versija

Lietu sadales plāns 2019. gadā

 

  1. Lietu sadale notiek, ņemot vērā par pamatu senatoru alfabētisko sarakstu. Katram senatoram departamenta priekšsēdētājs iedala lietas to reģistrācijas numuru pieaugošā secībā. Departamenta priekšsēdētājs sev iedala katru otro lietu, izlaižot vienu rindu sarakstā.

 

  1. Lietas par personas izdošanu ārvalstij pamatā tiek iedalītas senatorei A. Brantai.

 

  1. Senators, kuram pēc lietu sadales noteiktās kārtības iedalīta lieta izlemšanai, ir referents izskatāmajā lietā jautājuma izlemšanā par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā, rakstveida un mutvārdu procesā.

 

  1. Tiesas sastāva divus citus senatorus lietas izskatīšanai jautājuma izlemšanā par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā, rakstveida vai mutvārdu procesā nosaka pēc nejaušības principa, lozējot. Tiesas sastāvu apstiprina departamenta priekšsēdētājs. Ja tiek ierosināta kasācijas tiesvedība, lietu rakstveida procesā un mutvārdu procesā pēc iespējas izskata tas pats tiesas sastāvs.

 

  1. Tiesas sēdes priekšsēdētājs mutvārdu procesā ir senators - referents. Tiesas sastāvam vienojoties, par sēdes priekšsēdētāju var būt cits senators.

 

  1. Lietu sadales plāns var tikt grozīts izņēmuma gadījumos:
  • senatora darba noslogojuma dēļ;
  • senatora ilgstošas prombūtnes gadījumā;
  • pastāvot apstākļiem, kas var būt par pamatu senatora atstatīšanai vai noraidīšanai;
  • ja senatora-referenta palīgs ir neapstrīdamos interešu konflikta apstākļos ar kādu no procesā iesaistītajām personām.