Drukas versija

Tiesas kalendārs

Decembris 2019
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30 31
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-1641/2019 10.12.2019 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Maksims Trifonovs Atbildētājs: Rīgas Centrālcietums Būtība: administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-359/2019 10.12.2019 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Raimonds Dālmanis Atbildētājs: Jelgavas pilsētas dome Būtība: iestādes faktiskās rīcības atzīšana par prettiesisku Kasācijas kārtībā
SKA-364/2019 10.12.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Jeļena Vabiščeviča Atbildētājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Būtība: Sūdzība par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 05.12.2016.lēmumu Nr.DMV-16-24447-ap
Kasācijas kārtībā
SKA-309/2019 10.12.2019 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "Joker LTD" SIA Atbildētājs: Ventspils pilsētas dome Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-269/2019 10.12.2019 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Juris Eihmanis Atbildētājs: Edward Harry Clark Bowen Būtība: parāda un nokavējuma procentu piedziņa Kasācijas lieta
SKC-317/2019 10.12.2019 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Gatis Legzdiņš Atbildētājs: Laimonis Rutmanis, Lāsma Rutmane Būtība: īres maksas paaugstināšana Kasācijas lieta
SKC-429/2019 10.12.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Būtība: rēķinu daļēju atzīšanu par spēkā neesošiem,morālā kaitējuma piedziņa Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-424/2019 10.12.2019 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
SKK-518/2019 10.12.2019 Rakstveida process
Edgars Čjurauskis KL 125.p.3.d.
Ingars Prialgausks KL 125.p.3.d.