Drukas versija

Tiesas kalendārs

Oktobris 2018
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-592/2018 15.10.2018 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Karzans (Karzan) Ali Abdalkarims (Abdalkarim) Atbildētājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Būtība: administratīvā akta atcelšana Kasācijas kārtībā
SKA-55/2018 15.10.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: E Vijciems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Ekonomikas ministrija Būtība: Sūdzība par Ekonomikas ministrijas 11.04.2014.lēmumu Nr.1-6.1-446 Kasācijas kārtībā
Lēmums par lietas nodošanu izskatīšanai tiesas sēdē
SKA-110/2018 15.10.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Aivars Buls Atbildētājs: Rīgas dome Būtība: Sūdzība par Rīgas domes 20.06.2014.lēmumu Nr.2-30/RD-14-271-ap. Kasācijas kārtībā
SKA-114/2018 15.10.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Lina Voronova Atbildētājs: Liepājas pilsētas dome Būtība: Sūdzība par Liepājas pilsētas domes maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadam Nr. 14-34991 atcelšanu un zaudējumu atlīdzināšanu. Kasācijas kārtībā
SKA-1512/2018 15.10.2018 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Juris Gulbis, Tatjana Venckiene, Ludmila Sisojeva Atbildētājs: Jūrmalas pilsētas dome Būtība: Pieteikums par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Blakus sūdzības kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-1572/2018 15.10.2018 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Būtība: sūdzība par Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmumu Nr.7-10/1809, Meža prospekts 113, Jūrmala Blakus sūdzības/protesta lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-558/2018 15.10.2018 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Dmitrijs Farafonovs KL 176.p.1.d., KL 176.p.1.d.