Drukas versija

Tiesas kalendārs

Februāris 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-167/2020 21.02.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Medelens, SIA Atbildētājs: Veselības ministrija Būtība: Sūdzība par Veselības ministrijas 02.12.2015.lēmumu Nr.01-23.3/4760 un 30.06.2016.lēmumu Nr.01-23.3/2838 Kasācijas kārtībā
SKA-780/2020 21.02.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: HOSPITĀĻU NAMS 27 Atbildētājs: Rīgas dome Būtība: administratīvā akta atcelšana
administratīvā akta atzīšana par prettiesisku
administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-195/2020 21.02.2020 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Rododendrs-R, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Atbildētājs: Inta Miezīte Būtība: parāda piedziņa Kasācijas lieta
SKC-16/2020 21.02.2020 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: JŪRMALAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Biedrība Brīvības 104 Būtība: par pienākuma uzlikšanu noslēgt sabiedrisko pakalpojumu puegādes līgumu, zaudējuma piedziņa Kasācijas lieta
SKC-470/2020 21.02.2020 Rakstveida process Vidzemes apgabaltiesa Būtība: par laulības šķiršanu, bērna dzīvesvietas noteikšanu pie mātes un bērna nodošanu mātes aprūpē un uzraudzībā, saskarsmes tiesību noteikšana starp bērnu un tēvu Blakus sūdzības/protesta lieta