Drukas versija

Tiesvedība

Oktobris 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4
 
5 6 7 8 9 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18
 
19 20 21 22 23 24 25
 
26 27 28 29 30 31
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-1379/2020 29.10.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Arvīds Mucelāns Atbildētājs: Valsts policija Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Valsts policijai izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā
SKA-386/2020 29.10.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Nadežda Borisovska Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 27.07.2017.lēmumu Nr.31.1-22.11/4116 Kasācijas kārtībā
SKA-405/2020 29.10.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams Pieteicējs: Aleksejs Remesovs Atbildētājs: Valsts policija Būtība: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku
administratīvā akta izdošana
atlīdzināt morālo kaitējumu Kasācijas kārtībā
SKA-1506/2020 29.10.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams Pieteicējs: Krista Čakāne Atbildētājs: Valsts zemes dienests Būtība: administratīvā akta atcelšana Blakus sūdzības kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-748/2020 29.10.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Henrita Logina Atbildētājs: Alda Kralliša Būtība: par prasības nodrošināšanu, nepieciešamo izdevumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu
Kasācijas lieta
SKC-288/2020 29.10.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: SANISTALSIA Atbildētājs: AM Investments, SIA, PFS ServicesSIA, Melf Real Estate, SIA, LBS-Konsultants, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Būtība: parāda piedziņa,prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-123/2020 29.10.2020 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: LR PROKURATŪRAS Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments Atbildētājs: Viktors Stikuts, Janīna Tukiša, Pēteris Tukišs, Konstantīns Andžāns, Inese Plesņa, Jāzeps Ornicāns, Viktors Krūmiņš, Pēteris Vaičulis, Viktors Sevastjanovs, Juris Viļums, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Zinaida Konošonoka, Sergejs Antonovs, Leontīna Žeimote, Juris Priluckis Būtība: zaudējumu piedziņa Kasācijas lieta
Spriedums atcelts pilnīgi un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā
SKC-597/2020 29.10.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: HAUSMASTER, Akciju sabiedrība Atbildētājs: Boriss Daņiļčenko Būtība: dzīvojamās mājas, autostāvvietas pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumu, komunālo maksājumu, parāda piedziņu Kasācijas lieta
SKC-144/2020 29.10.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Evita Elksne Atbildētājs: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Būtība: rēķinu atcelšana daļā par ūdens patēriņu Kasācijas lieta
SKC-1079/2020 29.10.2020 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Būtība: Sūdzība par zemesgrāmatu tiesnešu lēmumu Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-857/2020 29.10.2020 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: Olga Kinduris, Jānis Kuņickis, Jānis Kuņickis, Mārīte Kuņicka Atbildētājs: LATVIJAS UNIVERSITĀTES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Latvijas Universitāte Būtība: par dzīvojamās telpas īres līguma noteikumu izpildi Kasācijas lieta
SKC-1089/2020 29.10.2020 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: Aleksandrs Novožilovs Atbildētājs: LR TIESLIETU MINISTRIJA Būtība: morālā kaitējuma atlīdzināšana Kasācijas lieta