Vakances

Drukas versija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)
Administratīvo lietu departamentā
(uz darbinieka prombūtnes laiku līdz 10.08.2020.)

Prasības amata kandidātiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē, vēlams maģistra grāds;
 • labas zināšanas administratīvo tiesību jomā;
 • teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;
 • teicamas datorprasmes (MS Office), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);
 • vēlama iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.
 

Būtiskākie amata pienākumi:

 • sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;
 • sagatavot tiesas nolēmumu projektus;
 • noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;
 • veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Ieguvumi:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalga 1450 euro (bruto).

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV),

nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 27.janvārim, ieskaitot, uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv

ar norādi – ALD TIESNEŠA PALĪGA amatam

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.Latvijas Republikas Augstākā tiesa
konkursa kārtībā aicina darbā

TIESAS SEKRETĀRI (-U)
Augstākās tiesas Kancelejā
uz darbinieka prombūtnes laiku (līdz 19.11.2020.)

Prasības amata kandidātiem:

 • nepabeigta augstākā izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas datorprasmes;
 • zināšanas lietvedībā;

Būtiskākie amata pienākumi:

 • lietu reģistrēšana elektroniskajā sistēmā TIS;
 • lietu un korespondences noformēšana;
 • paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana;
 • tiesas sēžu protokolēšana (pēc nepieciešamības).

Priekšroka kandidātiem, kuriem ir:

 • iepriekšēja pieredze tiesas sekretāra amatā;
 • pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS) un programmu TIX.

Mēs piedāvājam:

 • labus darba apstākļus;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba alga 940 euro pirms nodokļu nomaksas.

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV),

nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 29.janvārim, ieskaitot, uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv

ar norādi – TIESAS SEKRETĀRS

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.