Raksts „Augstākās tiesas biļetenā” Nr.6 (12. – 17.lpp)