Jaunumi

18. oktobris, 2019.

Augstākās tiesas plēnums atzīst, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata

Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019

Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2019

Preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamās metodes izvēle

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019

Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019

Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā. 2019.gada 26.septembris.

Foto galerija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākums Luksemburgā. 2019.gada 25.septembris.

Foto galerija

Latviju apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija. 2019.gada 19.septembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Egils Levits. 2019.gada 16.septembris.

Foto galerija

Ar konferenci atzīmē administratīvo tiesu 15.gadadienu. 2019.gada 6.septembris.

Foto galerija

Latvijā viesojas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera mazmazmeita. 2019.gada 2.septembris.

Foto galerija

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnesis Aivars Uminskis. 2019.gada 1.jūlijs.

Foto galerija

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi. 2019.gada 28.jūnijs.

Foto galerija

Noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. 2019.gada 21.jūnijs.

Foto galerija

Satversmes komentāru atvēršana Saeimā. 2019.gada 12.jūnijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Jaunumi

18. oktobris, 2019.

Augstākās tiesas plēnums atzīst, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata

Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

30.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2019

Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-704/2019

Soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi vai mazāk smagi noziegumi

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019

Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība; Vispārējās izglītības iestādes, kura ir uzņēmusi bērnu ar speciālām vajadzībām, pienākumi

Pievienots: 18. oktobris, 2019.

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019

Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

Visi judikatūras nolēmumi