Lai tiesiska Latvijas valsts vienmēr būtu kā ziedošs ceriņu krūms! – ar tādu vēlējumu Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupa likuma 20.gadadienā Valsts prezidentam Egilam Levitam dāvināja ceriņu krūmu, ko visi kopā 16.jūnijā iestādīja Prezidenta pils dārzā.

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas Egils Levits bija jaunā Administratīvā procesa likuma idejas un koncepcijas autors un virzītājs, tādēļ likuma izstrādes darba grupa – Arvīds Dravnieks, Jautrīte Briede, Gunta Višņakova, Dace Mita, Normunds Salenieks, Uldis Pētersons un Veronika Krūmiņa – prezidentam dāvināja administratīvās justīcijas simbolisko dāvanu.

Dāvinot ceriņu, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa sacīja, ka ceriņi ir mājas simbols. Tādēļ viņu dāvana ar vēlējumu, lai katrs Latvijā justos droši kā mājās un, “kā cilvēki ceriņos meklē un atrod laimītes, tā arī lai Latvijā katrs cilvēks atrod laimīti.”

Administratīvās tiesas šo gadu atzīmē kā administratīvās justīcijas simtgadi, jo 1921.gadā Satversmes sapulce pieņēma Likumu par administratīvām tiesām. Otra nozīmīga gadadiena ir moderna Administratīvā procesa likuma pieņemšana pirms 20 gadiem. Par administratīvās justīcijas simtgades simbolu izvēlēti ceriņi, un tie tiks stādīti gan pie administratīvo tiesu nama, gan citās šai tiesību jomai nozīmīgās vietās.

Savukārt Prezidenta pils dārzā administratīvās justīcijas ceriņš būs aizsākums jaunai alejai, ko Egils Levits iecerējis papildināt ar vēl citiem ceriņu stādiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Valsts prezidenta kanceleja