Augstākās tiesas Senāta judikatūras nozīmīgāko nolēmumu krājums nāca klajā 2012. gada nogalē. Nelielā tirāža ātri atrada ceļu pie lasītājiem, un šo grāmatu vairs nevar iegādāties, taču lasītāju interese par to joprojām ir.

Tādēļ grāmatas izdevējs „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds veic aptauju, lai apzinātu potenciālo interesentu skaitu un izsvērtu iespēju nodrukāt izdevuma papildu tirāžu. Grāmatu apgāds aprēķinājis, ka nepieciešami vismaz 100 pieteikumi, lai varētu izlemt par labu papildu tirāžai.

Līdz 10. martam tiek aptaujāti potenciālie interesenti. Ja vēlaties iegādāties minēto izdevumu, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu, kas atrodama šeit:

https://www.lv.lv/?menu=pakalpojumi&sid=86

Par pieņemto lēmumu (drukāt vai nedrukāt papildu tirāžu) izdevēji Jūs informēs, nosūtot e-pastu.

Izdevuma cena: Ls 43.78

 

Vairāk par Senāta nolēmumu krājumu skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211