Ar Augstākās tiesas atbalstu 30.maijā notiks Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora, karalienes goda padomnieka Ričarda Viša Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekcija Rīgā.

Vieslekciju 30.maijāplkst.10.00 Mazās Ģildes Lielajā zālē rīko biedrība „Latvijas tiesību institūts”. Tā būs Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesoraRičarda Viša QC (Hon) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekcija„Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to izmērīt”(The Importance of Market Power in Application of the European Union Competition Law and How to Measure It).

Vieslekcija norisināsies angļu valodā bez tulkojuma.

Paredzamais vieslekcijas garums – 2 stundas. Vieslekcija noslēgsies ar nelielu diskusiju par Eiropas Savienības konkurences tiesību un dalībvalstu konkurences tiesību mijiedarbību, kā arī aptuveni 30 minūtes garu jautājumu un atbilžu sesiju.

Dalība vieslekcijā bez maksas ar Latvijas tiesību institūta ielūgumiem. Interesenti var pieteikties dalībaivieslekcijā elektroniski: info@lti.lv

 

Atsauksmes par profesoru Ričardu Višu

„Profesors Višs ir neapstrīdama autoritāte Rietumu tiesību lokā konkurences tiesībās. 2011.gadā saņēma Global Competition Review balvu par akadēmisko izcilību. Profesora darbi tiek izmantoti tiesas spriešanā Latvijā” – Dr.iur. Jānis Neimanis, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs

„Konkurences tiesības ir viena no tām tiesību nozarēm, kur rakstīto normu ir salīdzinoši maz, savukārt ļoti liela nozīme ir judikatūrai un konkurences tiesību normu un prakses skaidrojumiem, kas izriet gan no Eiropas Komisijas vadlīnijām, gan literatūras. Lai gan vismaz 50 gadus ilgajā Eiropas Savienības konkurences tiesību praksē daudzi skaidrojumi ir ieguvuši teju vai definīcijas spēku, joprojām konkurences tiesību nozari ir pamatoti uzskatīt par ļoti sarežģītu, dinamisku, tādu, kas „atrodas pastāvīgā attīstības procesā”, ko ietekmē gan pieaugošais uzsvars uz ekonomisko analīzi, gan aizvien sarežģītākais pārkāpumu identificēšanas un pierādīšanas process. Profesora R.Viša grāmata „Konkurences tiesības” (Competition law), kas izdota jau septiņos izdevumos, tiek izmantota Konkurences padomes praktiskajā ikdienas darbā – kā ceļvedis un darba rīks juristiem un ekonomistiem. Līdz ar citiem tiesību normu skaidrojošajiem avotiem Viša grāmatā teiktais nereti izmantots Konkurences padomes lēmumu pamatojumā” – Skaidrīte Ābrama, Latvijas Republikas Konkurences padomes priekšsēdētāja

„Profesors Ričards Višs ir viens no autoritatīvākajiem juristiem Eiropas Savienības konkurences tiesību jomā, apvienojot plašu pieredzi juridiskajā praksē ar ne pārāk bieži sastopamu spēju izskaidrot sarežģītus tiesību un ekonomikas jautājumus elegantā un vienkāršā formā. Profesora mācību grāmata konkurences tiesībās šobrīd pārdzimusi 7.izdevumā, jau vairākas desmitgades ir viens no spēcīgākajiem argumentiem Eiropas konkurences tiesību jomā, gan sadarbībā ar konkurences tiesību piemērotājiem no dalībvalstīm un Eiropas Komisijas, gan strīdu risināšanā dalībvalstu un (šobrīd) Eiropas Savienības tiesās” – Dr. Mārtiņš Paparinskis, zvērināts advokāts, Londonas Universitātes koledžas lektors

„Profesors Ričards Višs ir viena no atzītākajām Eiropas Savienības konkurences tiesību akadēmiskajām autoritātēm. Konkurences tiesību speciālistiem visā Eiropā viņa vārds nekādus komentārus neprasa.  Autors daudzām publikācijām konkurences tiesību jomā, kā arī globāli respektētai mācību grāmatai konkurences tiesībās. Šo plaši zināmo darbu savos konkurences tiesību nolēmumos kā autoritāti baudošu konkurences tiesību doktrīnu regulāri citējis arī Augstākās tiesas Senāts, piem., SKA – 149/2006, SKA – 344/2008, SKA – 511/2008, SKA-24/2013, kā arī Konkurences padome. Šogad Prof. Višam tika piešķirts prestižais karalienes goda padomnieka tituls (Queen's Counsel Honoris Causa)” – Edijs Poga, LL.M., Zvērināts advokāts, Latvijas tiesību institūta direktors

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211