Senātā aizvadītajā gadā izskatītas 2945 lietas, kas ir par 12% vairāk lietu nekā gada laikā saņemts. Pozitīvais lietu izskatīšanas koeficients*, kas turklāt ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, liecina, ka lietu uzkrājums Senātā samazinās.

2020.gadu sākot, Senātā bija 1641 neizskatīta lieta, gada laikā saņemtas 2639 lietas. Gadu noslēdzot, neizskatītas 1335 lietas.

Visvairāk neizskatīto lietu uzkrājumu samazinājis Civillietu departaments – par 35%. Samazinājums izdevies, kaut arī saņemto lietu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir lielāks. Departaments izskatījis 1355 lietas, kas ir par 147 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lietu izskatīšanas koeficients 120%. Gada beigās neizskatīta 421 lieta.

Administratīvo lietu departamentā 2020.gadā saņemts mazāk lietu nekā iepriekšējā gadā un ir pozitīvs lietu izskatīšanas koeficients – saņemtas 826 lietas, izskatītas 940. Līdz ar to par 13% samazinājies arī lietu uzkrājums departamentā.

Krimināllietu departamentā lietu uzkrājums palielinājies par 36 lietām. Aizvadītajā gadā departamentā nomainījās trešā daļa senatoru, turklāt strādāts ar liela apjoma lietām, piemēram, digitālās televīzijas lietu. Līdz ar to izskatīto lietu skaits – 650 lietas – bijis mazāks nekā iepriekšējā gadā. Taču tas, ka saņemto lietu skaits ir samazinājies un departaments strādā pilnā sastāvā, ļauj prognozēt lietu uzkrājuma samazināšanos šajā gadā.

22.janvārī notiks Augstākās tiesas gada atskaites plēnums, kurā analizēs Senāta darbu 2020.gadā.

* Lietu izskatīšanas koeficients ir attiecīgajā periodā izskatīto lietu skaita attiecība pret saņemto lietu skaitu. Ja rādījums ir virs 100%, tad tiek izskatīts vismaz tik lietu, cik saņemts, ja koeficients ir mazāks nekā 100% – veidojas uzkrājums. Šādu koeficientu salīdzinošajiem aprēķiniem izmanto Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija CEPEJ.

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211