Senāta Civillietu departaments ir sagatavojis atjauninātu Senāta prakses apkopojumu darba lietās.

Šī tiesu prakses apkopojuma mērķis ir tiesību normu vienotas izpratnes un vienveidīgas tiesu prakses veicināšanas nolūkā apkopot Senāta Civillietu departamenta un arī Administratīvo lietu departamenta atziņas darba tiesībās pamatā par Darba likuma normu piemērošanu. Apkopojumā iekļautas arī atziņas darba tiesībās par atsevišķu Civillikuma un Komerclikuma normu piemērošanu.

Atjauninātais apkopojums papildināts ar Civillietu departamenta atziņām no 2018.gada janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim un Administratīvo lietu departamenta atziņām no 2012.gada jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī ar dažām Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumu atziņām par strīda pakļautību.

Apkopojumu sastādīja Senāta Civillietu departamenta senatora palīgs Konstantīns Vaivods.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211