Šodien Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš svinīgā pasākumā Augstākajā tiesā astoņiem tieslietu sistēmas pārstāvjiem pasniedza tieslietu sistēmas apbalvojumu – Goda zīmi, kurai ir trīs pakāpes.

Par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvots Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu ar II pakāpes Goda zīmi apbalvota Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede. Par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu tiesneša amata pienākumu veikšanu, būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu nozarē ar III pakāpes Goda zīmi apbalvoti Senāta Krimināllietu departamenta senatori Voldemārs Čiževskis un Artūrs Freibergs un Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Pēteris Opincāns.

Tāpat Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīme šodien piešķirta Latvijas Tiesnešu mācību centra direktorei Solvitai Kalniņai – Caunei, bijušajai zvērinātai tiesu izpildītājai Vitai Jonasei un zvērinātai notārei Lūcijai Kreilei.

Sveicot ar augsto apbalvojumu, Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pauda gandarījumu, ka tieslietu sistēmā ir daudz izcilu un gudru pārstāvju. Ministrs novēlēja visiem klātesošajiem turpināt iesākto darbu, vēlot veselību un veiksmi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, izsakot pateicību par viņa darba novērtējumu, teica paldies Tieslietu ministrijai par profesionāli iedibināto apbalvojumu. „Tiesneša, notāra, tiesu izpildītāja vai advokāta darbs nav viegls, bieži tas tiek pelts un kritizēts, tāpēc ir ļoti būtiski, ka īpaši sasniegumi profesionālajā karjerā tiek novērtēti”, klātesošajiem teica AT priekšsēdētājs. I.Bičkovičš pauda prieku, ka apbalvojamo vidū šodien ir Latvijas Tiesnešu mācību centra direktore Solvita Kalniņa – Caune, kura ikdienā gādā par visiem tiesnešiem, organizējot mācības un tādējādi ceļot visu juridisko profesiju pārstāvju zināšanu līmeni.

Tieslietu sistēmas Goda zīmes šogad tika pasniegtas piekto reizi. Īpašais tieslietu sistēmas apbalvojums izveidots 2008. gadā, sagaidot Latvijas tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211