Senāta Krimināllietu departaments sagatavojis pārskatu par Senāta aktuālo praksi lietās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Tiesu prakses apkopojumā aplūkoti Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi un atziņas jautājumos par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas krimināllietās, kas skatītas no 2013.gada līdz 2022.gada maijam.

Krimināllikuma 218.pantā paredzētā nozieguma priekšmets ir likumā noteiktie nodokļi, ar tiem apliekamie ienākumi, peļņa un citi ar nodokli apliekamie objekti, citi tiem pielīdzinātie maksājumi, piemēram, valsts vai pašvaldību nodevas. Noziedzīgais nodarījums var izpausties kā darbība (ienākumu vai peļņas slēpšana, samazināšana) vai kā bezdarbība, kad nodoklis vai tam pielīdzinātais maksājums tiek deklarēts, bet normatīvajos aktos noteiktajā termiņā netiek nomaksāts.

Tiesu prakses apkopojumā uzsvērtas Senāta paustās atziņas par Krimināllikuma 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm. Uzmanība vērsta uz noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses izpausmēm darbības jeb samazināšanas gadījumā, deklarējot fiktīvus darījumus, kā arī bezdarbības gadījumā. Tāpat uz izvairīšanās no nodokļu nomaksas subjektu un subjektīvo pusi.

Ņemot vērā tiesību jautājuma procesuālo nozīmi, atsevišķā nodaļā izdalītas Senāta atziņas par apsūdzības saturu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma gadījumā. Koncentrēti apkopoti arī citi ar izvairīšanās no nodokļu nomaksas kvalifikāciju saistīti jautājumi.

Apkopojumā norādītās atziņas piemērojamas, kā pirmavotu izmantojot Senāta lēmumus un ievērojot aplūkoto lietu tiesiskos un faktiskos apstākļus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211