Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi tiesu praksi krimināllietās par valsts robežas šķērsošanu (Krimināllikuma 284.pants), kā arī attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru imigrācijas ierobežošanas jomā.

Tiesu prakses apkopojumā analizēti laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz  2016.gada 18.maijam pasludināti spēkā esoši visu trīs instanču tiesu nolēmumi, galvenokārt vēršot uzmanību uz pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības īpatnībām šīs kategorijas krimināllietās, kā arī sodu politikas jautājumiem (atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi, pamatsodu un papildsodu piemērošana).

Vienlaikus pētījumā analizētas Latvijai saistošās Eiropas Savienības tiesību normas un attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra nelegālās imigrācijas ierobežošanas jomā.

Pētījuma kopsavilkumā ir identificēti vairāki problēmjautājumi šo  ES tiesību normu efektīvā ieviešanā Latvijas tiesību sistēmā, kuru risināšanai izteikts priekšlikums ierosināt grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā.

Tiesu praksi apkopojusi Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante Anda Krastiņa.

Apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211