26. oktobrī Augstākajā tiesā mācību vizītē ieradās jaunie tiesneši un prokurori no Latvijas un citām Eiropas Savienības (ES) valstīm – Beļģijas, Čehijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Spānijas, Zviedrijas, Polijas.

Šonedēļ visā Eiropā notiek Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) starptautiskā mācību programma jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem “AIAKOS”. Latvijas Tiesnešu mācību centrs šogad pirmo reizi šo programmu organizē arī Latvijā un uzņem 19 dalībniekus no 9 dažādām ES valstīm. Mācību nedēļas laikā dalībnieki iepazīst savu kolēģu tiesu sistēmas, pārrunā tiesneša un prokurora lomu sabiedrībā, debatē par mediju ietekmi tiesiskā valstī, kā arī veido kontaktus nākotnes darbam. Dalībnieki dodas mācību vizītēs un apmeklē Latvijas dalībnieku darba vietas tiesās un prokuratūrā. Programmas mērķis ir apzināties, ka jebkuras ES valsts jaunais profesionālis ir arī Eiropas tiesnesis vai prokurors.

Šīs programmas ietvaros vizīte tika organizēta arī augstākajā tiesu instancē – Latvijas Republikas Augstākajā tiesā. Viesi tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani. Viņi tika iepazīstināti ar tiesu sistēmas un Augstākās tiesas, tās departamentu un nodaļu struktūru un darbu. Dalībniekus sevišķi interesēja tādi jautājumi kā Augstākās tiesas loma Latvijas tiesu sistēmā, judikatūras nozīme Latvijā, starptautisko normatīvo aktu un Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu nozīme un pielietošana Latvijā.

Tiesas apmeklētāji guva ieskatu arī tiesu sistēmas un Augstākās tiesas vēsturē, apmeklējot tās muzeju, Lielo tiesas sēžu zāli, vēsturisko Senāta zāli, kā arī skulptūru „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv