6.otobrī Augstāko tiesu mācību projekta ietvaros apmeklēja Ukrainas tiesu vadītāju delegācija.

Divdesmit seši Ukrainas dažādu līmeņu tiesu vadītāji un tiesu administrāciju vadītāji, kā arī projekta vadītāji no Ukrainas un Francijas tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, viņa vietniekiem Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu.

Projekta mērķis ir iepazīties ar dažādu valstu tiesu sistēmas attīstības pieredzi pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. Ukrainas viesi uzklausīja informāciju par Augstākās tiesas vietu Latvijas tiesu sistēmā, Augstākās tiesas struktūru un kompetenci, kā arī problēmām, ar kādām tiesa saskārusies, un prognozēm turpmākajai attīstībai. Viesus interesēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja loma zemāku instanču tiesu darbā, Augtākās tiesas plēnuma funkcijas, judikatūras veidošana, administratīvo tiesu attīstības pieredze.

Ukrainas kolēģi apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju, kur ar īpašu interesi klausījās stāstījumu par Latvijas senatoru traģiskajiem likteņiem pēc Senāta likvidēšanas 1940. gadā. Viņi atzina, ka arī viņu tauta un tiesneši pārdzīvojuši smagas komunistiskās varas represijas, tādēļ augstu vērtēja Latvijas Augstākās tiesas pieredzi represēto senatoru piemiņas saglabāšanā.

Eiropas Savienības finansētā projekta „Ukrainas tiesu iekārtas atbildība un efektivitāte” mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Ukrainas tiesu sistēmas uzlabošanai, balstoties uz Eiropas labāko pieredzi. Latvijā projekta dalībnieku mācību vizīti koordinēja Tiesu administrācija. Tās ietvaros Ukrainas tiesu vadītāji tikās ar Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvjiem, kā arī iepazinās ar Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas pieredzi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211