Ar svinīgo sēdi Saeimas namā un jauniešu debatēm Rīgas pilī šodien, 15.februārī, tiek atzīmēta Latvijas valsts pamatlikuma – Satversmes – pieņemšanas simtā gadadiena. Tas ir sākums Satversmes simtgades gadam, kurā īpašus notikumus un pasākumus ir ieplānojušas dažādas institūcijas, tostarp Augstākā tiesa.

Augstākā tiesa Satversmes simtgades gadā akcentēs Senāta devumu Satversmes pamatvērtību – demokrātijas un tiesiskuma – stiprināšanā un personas pamattiesību nodrošināšanā.

Senāts par Satversmi

Augstākās tiesa jau sākusi realizēt projektu “Senāts par Satversmi”, kurā tiek pētīts un analizēts, kā Senāts savos nolēmumos lasa un iztulko Satversmes pantos un principos liktās vērtības. Pētījuma atziņas plānots apspriest diskusijā “Satversme tiesneša rokās”.

Rudenī plānota starptautiska konference par augstāko tiesu lomu konstitūcijas vērtību stiprināšanā.

Būs arī citas Satversmes simtgadei veltītas aktivitātes, ko organizēs gan pati Augstākā tiesa, gan iesaistīsies citu institūciju rīkotajos un tiesu sistēmas kopīgajos pasākumos.

Jau šodien tiek atvērts konstitūcijas simtgadei veltītais “Jurista Vārda” grāmatžurnāls, kurā lasāmas vairākas senatoru esejas par Satversmes vērtībām. Senatori un tiesas darbinieki ierunājuši Satversmes pantus tās digitalizācijas projektā un kā Satversmes vēstneši dosies uz 18 skolām izglītojošajā kampaņā “Es, Tu un Satversme”. Neiztrūkstoša būs senatoru līdzdalība dažādās diskusijās un konferencēs, kas tiks rīkotas Satversmes simtgadē.

Augstākās tiesas mājaslapā izveidota apakšsadaļa “Senāts par Satversmi”, kurā lasāms vairāk par Augstākās tiesas aktivitātēm Satversmes simtgades gadā.

 

Atver Satversmi!

Kopīgajā pasākumu programmā ar vadmotīvu “Atver Satversmi!” iesaistījusies Valsts prezidenta kanceleja, Saeima, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” (“Jurista Vārds” un LV portāls), Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Televīzija un portāls LSM.lv.

Ir izveidots vienots interaktīvs logotips “Satversme  100”, savukārt pārskatu par iecerētajām aktivitātēm var gūt starpinstitūciju mājaslapā satversme100.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211