Apkopotā statistika par tiesu lietām Augstākajā tiesā 2013.gadā rāda – palielinājies gan tiesā saņemto lietu skaits, gan neizskatīto lietu uzkrājums.

2013.gadā Augstākajā tiesā saņemta 5521 tiesu lieta, izskatītas 5073. Nepabeigto lietu skaits gada beigās palielinājies – neizskatīto lietu atlikums gada sākumā bija 3152 lietas, bet gada beigās – 3600 lietas.

Kasācijas instancē 2013.gadā tiesvedībā bija 5358 lietas, izskatītas no tām – 3035. No Senāta departamentos izskatītajām lietām 1373 bija civillietas, 955 administratīvās lietas un 707 krimināllietas.

Vislielākais lietu uzkrājums izveidojies Civillietu departamentā – 2013.gadā izskatīti 43% no tā tiesvedībā esošajām lietām, bet neizskatīto lietu atlikums – 1852 lietas.

Apelācijas instancē Tiesu palātās 2013.gadā tiesvedībā bija 3315 lietas, izskatītas 2038 – no tām 1656 civillietas un 382 krimināllietas.

Uzsākot pēdējo darbības gadu, neizskatīto lietu atlikums Krimināllietu tiesu palātā bija 139 lietas. Sakarā ar pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbosies vairs tikai līdz 2014.gada 31.decembrim.

Piektdien, 21.februārī, notiks Augstākās tiesas plēnums (tiesnešu kopsapulce), kurā tiks analizēts tiesas darbs aizvadītajā gadā un meklēti risinājumi, kā to darīt efektīvāku.

 

Pilns Augstākās tiesas statistikas kopsavilkums – Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika.

Skatiet to šeit:

Augstākās tiesas 2013.gada darbības rādītāju kopsavilkums

Senāta Civillietu departaments

Senāta Krimināllietu departaments

Senāta Administratīvo lietu departaments

Civillietu tiesu palāta

Krimināllietu tiesu palāta

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211