Ar viena gada pārtraukumu šogad, 6.aprīlī, norisināsies tradicionālā Ēnu diena. Tajā iespēju ēnot tiesnesi vai tiesas darbiniekus ik gadu piedāvā arī Augstākā tiesa, ļaujot ieskatīties tiesas darba ikdienā. Tas palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Ēnu dienā skolēni iepazīsies ar Augstāko tiesu un tās vietu tiesu sistēmā, piedalīsies tiesas procesa izspēlē, tiksies ar tiesnešiem, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus par viņu darbu. Dienas gaitā skolēni varēs izstaigāt vēsturisko Tiesu pili un Augstākās tiesas muzeju, ieskatīties tiesu zālēs un tiesas darba kabinetos.

Pieteiktšanās Ēnu dienai jau ir sākusies un pieteikties var tīmekļvietnē www.enudiena.lv. Aicinājumu kļūt par „ēnām” Augstākās tiesas tiesnešiem vai tiesnešu palīgiem saņems skolēni, kuru pamatojumos būs jūtama patiesa interese nākotni saistīt ar jurista un tiesneša profesiju. Izvērtējot iesniegto pieteikumu motivāciju, Augstākā tiesa sazināsies ar tiem skolēniem, kuri 6.aprīlī tiks aicināti būt par šīgada tiesnešu un tiesnešu palīgu ēnām.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv