Šogad aprit 10 gadi, kopš stājies spēkā Administratīvā procesa likums un darbu sākušas administratīvās tiesas. Novērtējot šo Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgo notikumu, Augstākā tiesa ir atbalstījusi Administratīvo lietu departamenta priekšlikumu to atzīmēt ar publisku konferenci „Tiesas juridiskās kultūras telpā”, kas notiks pirmdien, 14.aprīlī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

„Administratīvās tiesas ir daļa no tiesu sistēmas. Tiesiskā kultūra ietekmē gan tiesāšanās kvalitāti, gan sabiedrības uzticēšanos tiesai un valstij. Ņemot vērā sabiedrības kritiku saistībā ar tiesām un tiesāšanos, mūsuprāt, ir svarīgi pārrunāt tiesiskās kultūras ietekmi uz tiesāšanos,” uzsver Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Konferenci atklās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un LU Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga.

Diskusija par juridisko kultūru tiks organizēta trīs virzienos – tiesu un politiķu attiecības, tiesu un mediju attiecības, tiesu un sabiedrības attiecības.

Diskusijā par tiesu un politiķu attiecībām Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits iezīmēs šo varas atzaru mijiedarbību tiesiskā valstī. Saeimas Juridiskā biroja vecākais padomnieks, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs Jānis Pleps sniegs vēsturisku skatījumu par šo tēmu, savukārt 11.Saeimas deputāte Lolita Čigāne un bijušais Saeimas Juridiskā biroja vadītājs, tagad Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš to vērtēs šodienas redzējumā. 

Konferences otrajā daļā, kas veltīta diskusijai par tiesu un mediju attiecībām, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska dalīsies pārdomās par tiesneša darbu, kas arvien ir mediju un sabiedrības uzmanības centrā. Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits analizēs tiesu kritikas robežas – Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas standartos un Latvijas praksē. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina runās par tiesu nolēmumu publicēšanas nozīmi, bet Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju studiju katedras vadītāja, Latvijas Žurnālistu asociācijas priekšsēdētāja Anda Rožukalne vērtēs mediju darba kvalitāti, atspoguļojot tiesu darbu.

Arī trešajā konferences diskusijā būs tiesneša pieredze – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneses, LU Juridiskās fakultātes profesores Jautrītes Briedes skatījums par tiesneša darbu, kas ir sabiedrības kritikas krustugunīs, bet politologs, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Jānis Ikstens analizēs cēloņus sabiedrības kritiskajai attieksmei pret tiesām. Tieslietu ministre Baiba Broka akcentēs juridiskās izglītības kvalitātes nozīmi, bet Notariāta institūta direktors Gatis Litvins vērsīs uzmanību uz alternatīvām strīdu risināšanas metodēm kā līdzekli tiesu darba efektivizēšanai.

Diskusiju moderatori – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte un Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks.

Augstākā tiesa konferenci organizē sadarbībā ar Tieslietu ministriju, LU Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds”.

Uz konferenci aicināti tiesneši un tiesnešu palīgi, Saeimas deputāti un Juridiskais birojs, augstskolu mācībspēki, mediji, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, prokurori, ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti.

Konferencē dalība bez maksas. Sākums plkst.10.00.

Pieteikšanās līdz 10.aprīlim Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā: 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Darba kārtību skatiet pielikumā – šeit.

 

Mediju pārstāvji laipni aicināti ne tikai atspoguļot konferences diskusijas, bet arī būt par dalībniekiem un smelties pieredzi, atziņas un jaunas ierosmes.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211