Augstākā tiesa priecājas par to Latvijas augstskolu studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies sākt jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā. Lai paplašinātu studentu – topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.

Uz Augstāko tiesu aicinātas Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas - gan bakalauri, gan maģistri.

Studentiem būs iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, kā arī doties ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatīties tiesu zālēs un apmeklēt Augstākās tiesas muzeju.

Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā. Telefons 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizē jau ceturto gadu. Atsaucība šim piedāvājumam bijusi liela - 2009.gadā Augstāko tiesu apmeklēja aptuveni 400 studenti, 2010. un 2011.gadā – katrā 350 studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rīgas Juridiskās augstskolas, Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, arī no Juridiskās koledžas un Biznesa koledžas. Arī pēc Pirmkursnieku dienām studenti izmanto iespēju Augstākajā tiesā iegūt studiju procesā noderīgu informāciju un apmeklē tiesas sēdes.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211