Ņemot vērā valdības lēmumu par 2009. gada budžeta samazinājumu valsts iestādēm, Augstākā tiesa nākamā gada izdevumus ir samazinājusi par 36 219 latiem.

Plānojot 2009. gada budžetu, Augstākā tiesa par 10,67% ir samazinājusi izdevumus, kas ir paredzēti precēm un pakalpojumiem un kapitālajiem izdevumiem.

Valdības 23. septembra sēdē noteiktais maksimāli pieļaujamais izdevumu apjoms Augstākajai tiesai 2009. gadā ir 3 752 621 lats.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211