11. martā plkst. 16.00 Senāta 146. zālē notiks Augstākās tiesas mājas lapas jaunās versijas, jaunizveidotās iekšlapas un brošūras par Augstāko tiesu atvēršana.

Mājas lapas jaunā versija publiski ir pieejama jau kopš šodienas, tā nomainījusi 2003. gadā veidoto. Saglabāta visa iepriekšējā informācija, taču jaunajai versijai ir modernāks dizains, plašākas informācijas izmantošanas un līdzdarbošanās iespējas. Lai palīdzētu orientēties jaunajā mājas lapā un atrast vajadzīgo informāciju, sagatavots drukāts ceļvedis „www.at.gov.lv lietotājiem”.

„Informācija iekšējai lietošanai” - tāds nosaukums dots tikai Augstākās tiesas personālam paredzētajai iekšlapai. Šis informācijas avots būs palīgs ikvienam, kas strādā Augstākajā tiesā, jo tajā varēs ne vien izlasīt iekšējos paziņojumus un preses apskatus, bet arī izmantot personāla kontaktu katalogu un dokumentu veidnes, iepazīties ar iekšējiem normatīvajiem aktiem un vēl daudz ko citu.

Savukārt 58 lappušu brošūra „Latvijas Republikas Augstākā tiesa” ir pirmais plašākais informācijas apkopojums par atjaunotās Latvijas Republikas Augstāko tiesu, publicēts atsevišķā izdevumā. Brošūrā izskaidrota Augstākās tiesas vieta un loma Latvijas tiesu sistēmā, tā ir arī ceļvedis tiesu lietu izskatīšanas procedūrā Augstākās tiesas departamentos un palātās, atsevišķa nodaļa veltīta tiesas vēsturei. Brošūra paredzēta bibliotēkām, mācību iestādēm, valsts un sabiedriskajām organizācijām, un protams, to saņems arī visi pasākuma dalībnieki.

Sabiedrības informēšana un izpratnes par tiesu varu veidošana bija viena no aizvadītā 2007. gada Augstākās tiesas budžeta prioritātēm, tā kā prioritāra minēta arī Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2007. -2010. gadam.

Mediju pārstāvjiem uz prezentācijas pasākumu caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā pa tālruni 67020396.
 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367