Piektdien, 2006. gada 20. janvārī Augstākajā tiesā notiks seminārs, kurā apspriedīs tiesu prakses apkopojumu par Rīgas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesu soda politiku. Pētījumā analizēta lielāko Latvijas rajonu un pilsētu tiesu prakse soda noteikšanā krimināllietās par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojumu pēc semināra publiskos Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā „Tiesu prakses apkopojumi”.

Uz semināru aicināti piecu pētījumā vērtēto tiesu, kā arī Rīgas pilsētas un Rīgas rajona tiesu tiesneši, kuri izskata krimināllietas.

Semināru vadīs Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, par tiesu soda politiku ziņos Policijas akadēmijas docents Andrejs Judins.

Iepriekšējais seminārs par tiesu praksi soda noteikšanā notika 2005. gada 13. maijā, līdzīgi semināri iecerēti arī turpmāk.

Seminārs notiks Augstākās tiesas 461. zālē no plkst. 10:00 līdz 13:00.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395