Gandrīz pieci desmiti Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas tiesnešu un darbinieku 25.septembrī ieradās Augstākajā tiesā, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances darbu un dalītos arī savā pieredzē. Viesu delegāciju vadīja tiesas priekšsēdētājs Ričardas Piličiauskas.

Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas tiesneši tikās ar kolēģiem – Latvijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešiem. Lietuvā administratīvajā procesā ir divu tiesas instanču sistēma, Latvijā – trīs instanču, par šo sistēmu atšķirībām un katras priekšrocībām, kā arī citiem jautājumiem raisījās abu valstu tiesnešu diskusija.

Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja biroja un tiesas kancelejas darbinieki tikās ar Augstākās tiesas Administrācijas, tai skaitā arī Kancelejas, vadītājiem. Bet Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīgiem un Judikatūras nodaļas darbiniekiem bija tikšanās ar Lietuvas kolēģiem – tiesnešu palīgiem un Juridiskās pētniecības un informācijas departamenta darbiniekiem. Latvijas pusi īpaši interesēja Lietuvas pieredze šī departamenta darbībā, ņemot vērā, ka arī Latvijas Augstākajā tiesā domāts veidot analītisko pētniecības struktūrvienību kasācijas instances atbalstam.

Viesi arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar vēsturisko Tiesu pili. Atmiņai no Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kolēģiem uzdāvināja īpašu dāvanu – Latvijas Republikas Satversmes izdevumu astoņās valodās, tostarp arī lietuviešu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211