Šodien, 27. septembrī Augstākā tiesa uzņēma pirmo topošo juristu grupu no Rīgas Stradiņa Universitātes.

„Ceru, ka pēc kāda laika tiksimies kā kolēģi,” Senāta tiesas zālē studentus sveica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Priekšsēdētājs studentus iepazīstināja ar sevi un savu amatu, sniedza ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un Augstākās tiesas darbā.

„Esam atvērti sadarbībai ar studentiem, te studenti iegūst informāciju, kas nepieciešama, rakstot referātus vai izstrādājot kursa darbus, tiesa ir arī studentu prakses vieta,” atvadoties no studentiem, teica I. Bičkovičs.

Studenti apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju, kurā ar Augstākās tiesas vēsturi iepazīstināja Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece. Arī šeit studenti tika aicināti nākt un izmantot studijām nepieciešamos materiālus.

Apmeklējot Krimināllietu tiesu palātas tiesas zāli, studentiem bija iespēja iejusties tiesneša vietā un pasēdēt tiesneša krēslā. Ekskursanti apskatīja arī Ministru kabineta sēžu zāli, kas ir vēsturiskā Latvijas Senāta zāle, un Kārļa Zemdegas veidoto skulptūru „Taisnība”.

Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā tiek organizētas jau otro gadu. Pirmoreiz tās notika pagājušajā rudenī, kad Augstāko tiesu apmeklēja aptuveni 400 studenti.

Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā. Telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis 67020396