22. jūlijā Augstāko tiesu apmeklēja Taizemes Augstākās tiesas delegācija priekšsēdētāja vietnieka R.Devakula (Riddhidhep Devakul) vadībā. 17 Taizemes Augstākās tiesas tiesneši un nodaļu vadītāji tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Zigmantu Gencu un Senāta Krimināllietu departamenta p.i. Voldemāru Čiževski.

Tālie viesi ar interesi uzklausīja Veronikas Krūmiņas stāstījumu par tiesu sistēmu Latvijā, Augstākās tiesas vietu un lomu tajā un lietu izskatīšanu kasācijas instancē. Gunārs Aigars pastāstīja par tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Disciplinārtiesas, kā arī Tiesnešu ētikas komisijas darbu. Taizemes Augstākās tiesas tiesnešus interesēja tiesnešu atlases procedūra, lietu skaits, kāds gada laikā tiek izskatīts kasācijas instancē, jautājums vai Latvijā pastāv nāves sods.

Savukārt mūsu tiesas pārstāvji iepazinās ar Taizemes tiesu sistēmu,kas ir trīs pakāpju. Taizemes Augstākā tiesa ir tikai kasācijas instance un visi Taizemes Augstākās tiesas tiesneši skata visu veidu lietas. Taizemē par tiesnesi var kļūt no 25 gadu vecuma. Tiesneša amats ir ļoti prestižs un uz izsludinātu tiesneša amata vietu konkursā piedalās līdz pat 30 tūkstoši pretendentu. Taizemes pārstāvji arī pastāstīja, kaTaizemē atsevišķos gadījumos tiek piemērots nāves sods.

Viesi apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar Tiesu pils vēsturi un telpām, ar interesi aplūkoja Kārļa Zemdegas veidoto skulptūru „Taisnība” Tiesu pils vestibilā.

Vizīti organizēja Taizeme karalistes vēstniecība Oslo un tās mērķis bija iepazīt Baltijas valstu tiesu sistēmu. Līdz šim viesi jau bija apmeklējuši Lietuvas Augstāko tiesu un rīt dosies vizītē uz Igaunijas Augstāko tiesu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv , tālrunis: 67020396, 28652211