Augstākās tiesas plēnums piektdien, 2006. gada 10. februārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, kā arī pieņēma jaunu Augstākās tiesas plēnuma reglamentu.

D.Mita dzimusi 1973. gadā. Studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, 1995. gadā iegūstot Tiesību zinātņu bakalaura grādu un jurista kvalifikāciju. Savukārt 1998. gadā Padujas Universitātē Itālijā D.Mita kļuva par maģistri cilvēktiesībās un demokratizācijas jautājumos. Zināšanas D.Mita papildinājusi, mācoties gan Latvijas Universitātes Eirofakultātē, gan Ābo Akadēmijas Cilvēktiesību Institūtā Somijā un Lēvenes Katoļu Universitātē Beļģijā.

Darba gaitas D.Mita 1995. gadā uzsākusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskajā departamentā, strādājusi arī Saeimas Juridiskajā komisijā, no 1998. gada līdz 2004. gadam – Saeimas Juridiskajā birojā. Savukārt kopš 2004. gada 1. februāra D.Mita bija Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.

Strādājot Saeimas Juridiskajā birojā, D.Mita piedalījusies vairāku ar valststiesībām un administratīvajām tiesībām saistītu likumu – tostarp Administratīvā procesa likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma – tapšanā. D.Mita gatavojusi arī Saeimas atbildes rakstus Satversmei tiesai.

D.Mita lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centrā par administratīvā procesa jautājumiem, kā arī Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūta rīkotajā „Cilvēktiesību pamatkursā” Latvijas Universitātes studentiem. D.Mita regulāri piedalījusies dažādos juristu forumos, tai skaitā Publisko tiesību institūta rīkotajās Dišlera tiesībpolitikas konferencēs un konstitucionālās politikas konferencēs.

Pozitīvas atsauksmes par D.Mitu devuši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Gunta Višņakova, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš, Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits un tieslietu ministra padomnieks administratīvo tiesību jautājumos Arvīds Dravnieks. Spriedumos, kurus sastādījusi D.Mita, labi atspoguļoti un analizēti pierādījumi, tajos ir plaša tiesas motīvu daļa. D.Mitai raksturīga zinātniska, objektīva pieeja juridiskām problēmām, spējot konkrētā lietā precīzi saskatīt juridisko problēmu un rast tai atbilstošu risinājumu, kā arī formulēt tam pārliecinošu, dogmatiski konsekventu pamatojumu.

Ar plēnuma lēmumiem un jauno reglamentu varēs iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā „Plēnums”.