Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2010. gadā saņēma Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa, kura tiesneša darbā nostrādājusi 45 gadus, piecpadsmit no tiem - Augstākajā tiesā.

„Zinoša, atbildīga, taisnīga, cilvēcīga - šis ir ideāla tiesneša raksturojums,” izvirzot Aivu Zariņu Gada cilvēka titulam, atzīmēja kolēģi. Apbrīnota viņas uzticība savam darbam un tas, ka viņa, tik ilgus gadus spējusi izturēt tiesneša darba slodzi, saglabājot možu prātu un gaišu skatu uz dzīvi. Aiva Zariņa raksturota kā profesionāla, kompetenta, erudīta, kolēģu cienīta tiesnese, kas ir aktīva ne tikai ar tiešajiem darba pienākumiem saistītajos jautājumos. Izvirzot Aivu Zariņu Augstākās tiesas galvenajai nominācijai, novērtēts arī tas, ka 2010. gadā tiesnese saņēma valsts apbalvojumu - Triju zvaigžņu ordeni.

Izvērtējot tiesnešu un darbinieku ieguldījumu tiešajā darbā un Augstākās tiesas dzīvē kopumā, kā arī savstarpējo atsaucību un sabiedrisko aktivitāti, piešķirtas vēl trīs tradicionālās Temīdas balvas - Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada darbinieks.

Titulu „Gada tiesnesis” 2010. gadā saņēma Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, „Gada tiesneša palīgs” - Senāta Krimināllietu departamenta senatora palīdze Nora Magone, „Gada darbinieks” - tiesas apsargs Agris Vaivods.  

Temīdas balvas Augstākajā tiesā tiek pasniegtas katru gadu kopš 2005. gada. Balsošana notiek aizklāti divās kārtās, un ikvienam tiesnesim un darbiniekam 1. kārtā ir iespēja pieteikt tos cilvēks, kas viņuprāt pelnījuši šos titulus. Otrajā kārtā balso par trīs kandidātiem, kuru izvirzīšanai bija visvairāk balsu.

2005. gadā, kad Temīdas balvas tika pasniegtas pirmo reizi, Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa to izpelnījās nominācijā „Gada tiesnesis”.

Savukārt Augstākās tiesas titulu Gada cilvēks 2005. gadā saņēma bijušais Augstākās tiesas senators Rolands Krauze, 2006. gadā Imants Fridrihsons, 2007. gadā Roberts Guntis Namatēvs, 2008. gadā balvai bija divi īpašnieki - Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un bijušais priekšsēdētājs Andris Guļāns, 2009. gadā Augstākās tiesas Gada cilvēks bija Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211