Augstākās tiesas augstāko atzinību - Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2011. gadā saņēma Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš.

Pāvels Gruziņš 2011. gadā pēc 32 tiesneša darbā aizvadītiem gadiem (24 no tiem - Augstākajā tiesā), beidza pildīt tiesneša pienākumus, taču no darba Augstākajā tiesā neaizgāja. Ņemot vērā lielo darba pieredzi, viņš tika aicinātas vadīt Judikatūras nodaļu. 2011. gadā bijušajam Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma piešķīra Goda tiesneša nosaukumu.

Izvirzot Pāvelu Gruziņu Augstākās tiesas Gada cilvēka titulam, kolēģi atzina, ka Temīdas balvu viņš pelnījis par vēlmi būt joprojām noderīgam, būt ierindā: Pāvels Gruziņš radoši un enerģiski ķēries pie jaunā amata pienākumiem. Bet balva viņam pienākas par mūža darbu, jo ir cilvēks, kurš savu dzīvi veltījis tiesu sistēmai, ar savu darbu veicis lielu ieguldījumu krimināltiesību attīstībā. Tiesneši un darbinieki Pāvelu Gruziņu raksturo kā vienmēr laipnu, zinošu un atsaucīgu kolēģi, atbildīgu, erudītu, dzīvesgudru cilvēku, džentlmeni.

Izvērtējot tiesnešu un darbinieku ieguldījumu tiešajā darbā un Augstākās tiesas dzīvē kopumā, kā arī savstarpējo atsaucību un sabiedrisko aktivitāti, piešķirtas vēl trīs tradicionālās Temīdas balvas - Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada darbinieks.

Titulu „Gada tiesnesis” 2011. gadā saņēma Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, „Gada tiesneša palīgs” - Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja palīdze Nataļja Avreiceviča, „Gada darbinieks” - Senāta kancelejas vadītāja Elīna Majore.

Temīdas balvas Augstākajā tiesā tiek pasniegtas katru gadu kopš 2005. gada. Balsošana notiek aizklāti divās kārtās, un ikvienam tiesnesim un darbiniekam 1. kārtā ir iespēja pieteikt tos cilvēks, kas viņuprāt pelnījuši šos titulus. Otrajā kārtā balso par trīs kandidātiem, kuru izvirzīšanai bija visvairāk balsu.

Augstākās tiesas titulu Gada cilvēks saņēmuši bijušie senatori Rolands Krauze, Imants Fridrihsons un Roberts Guntis Namatēvs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un bijušais priekšsēdētājs Andris Guļāns, kā arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396, 28652211