Fotogrāfijā uz “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunā numura vāka senatori un Senāta darbinieki ar Satversmi rokās, bet žurnāla lappusēs stāsts par Senāta devumu Satversmes simtgadei. Īpašais devums – Senāta atziņu grāmata “Senāts lasa Satversmi”. Biļetenā publicētas pētnieku un senatoru pārdomas grāmatas atvēršanā un diskusija “Satversme tiesneša rokās”, kurā piedalās tiesībzinātnieki Edvīns Danovskis un Jānis Pleps, senatores Edīte Vernuša un Ieva Višķere, kā arī rakstniece Māra Svīre un aktieris Gints Andžāns, kas, izrādās, visi ir juristi.

Izlasāmi arī Satversmes simtgadei veltītās starptautiskās konferences “Augstāko tiesu loma Satversmes vērtību stiprināšanā” materiāli – gan valsts augstāko amatpersonu uzrunas, gan ASV Augstākās tiesas pensionētā tiesneša Stīvena Breijera vēstījums, gan konferences referāti, kuros Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas un Čehijas valstu pieredze.

Ar konferenci “Vērtības un racionalitāte: tiesas spriešanā un sabiedrībā” noslēdzās Administratīvās justīcijas simtgade. Biļetenā izlasāma Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas uzruna un Integrālās izglītības institūta direktora Jura Rubeņa priekšlasījums “Cilvēka apziņa un vērtības”.

Kam vajadzīga tiesu neatkarība? – tāds bija jautājums tiesnešu un politologu diskusijā, varbūt pat duelī, kas bija viens no astoņiem “Temīdas telts” pasākumiem šīgada sarunu festivālā LAMPA. Biļetenā lasāma šī diskusija, kurā piedalās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele un politologi Žaneta Ozoliņa un Filips Rajevskis. Tiesnešu neatkarības jautājumiem bija veltīta arī šīgada Latvijas tiesnešu konference, kuras materiāli arī publicēti Biļetenā.

Tāpat Biļetenā publicēts senatores Rudīte Vīdušas priekšlasījums par Konstitucionālo tiesību komisijas devumu valststiesību attīstībā, ko viņa nolasīja Valsts prezidenta organizētajā konferencē, kā arī senatoru priekšlasījumi Latvijas Universitātes 80.starptautiskajā zinātniskajā konferencē: Kaspars Balodis referēja par Komerclikuma interpretāciju jautājumā par sabiedrības prasību celšanu, bet Anita Kovaļevska par faktiskās rīcības jēdzienu administratīvajās tiesībās Latvijā un Vācijā. Krimināltiesību jomai Biļetenā veltīts zinātniski analītiskās padomnieces Aleksandras Azevas raksts par jēdzienu “netiešais izdarītājs”.

Vēstures sadaļā Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka Jāņa Geka saruna ar bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju, senatoru Andri Guļānu. Šī saruna par tiesneša amatu atklāj gan Andra Guļāna personību, gan sniedz ieskatu Latvijas tiesu vēsturē.

Kā allaž Biļetenā plaša informācija par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu, senatoru un darbinieku komandējumos gūtā pieredze, kā arī ieskats būtiskos tiesību jautājumos, ko Senāts risinājis šajā gadā.

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā kopš 2010.gada. Šis ir zināmā mērā jubilejas numurs – pēc skaita 25. To saņems Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Jaunais numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211