2006. gada 6. oktobrī Augstākās tiesas tiesneši plēnumā, uzklausot divus pretendentus - Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi un Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētāju Uldi Ķini, aizklāti balsojot, ar 23 balsīm „par” nolēma Satversmes tiesas tiesneša amatam ieteikt Uldi Ķini.

Uz sēdi bija ieradušies 35 tiesneši, un plēnums balsojot atbalstīja Jautrītes Briedes lūgumu atļaut viņai balsošanā nepiedalīties, jo plēnuma reglaments paredz, ka atturēties nedrīkst.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, iepazīstoties ar saņemtajiem iesniegumiem un rekomendācijām, uzsvēra, ka abi pretendenti ir līdzvērtīgi gan prakses, gan zinātniskā grāda ziņā. Abi ir arī universitāšu lektori, un par zinātņu doktoriem kļuvuši vienā dienā.
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns savukārt norādīja, ka tas ir arī goda amats, un lūdza kolēģus nevērtēt situāciju no pašas Augstākās tiesas pozīcijām, pieņemot, ka senatores izvirzīšana varētu apgrūtināt turpmāko departamenta darbu.

Viņš norādīja, ka tiesnešiem, pieņemot lēmumu, jādomā par Satversmes tiesas vajadzībām, un jāizlemj, vai tur vairāk noderētu speciālists, kas labi pārzina administratīvās tiesības un valsts pārvaldes specifiku, vai arī cilvēks, kam ir plašas zināšanas par tiesu sistēmu Latvijā un pasaulē, kā arī liela pieredze krimināltiesību jomā.

Plēnuma sēdē piedalījās arī Latvijas Republikas ģenerālprokurors Jānis Maizītis, kurš teica, ka, ja viņam būtu jābalso, izvēle būtu ļoti grūta.

Brīva tiesneša vieta Satversmes tiesā radīsies tādēļ, ka 2006. gada 14. novembrī beigsies Satversmes tiesas tiesneša Andreja Lepses pilnvaras, kuru šajā amatā Saeima savulaik apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.