Rīt, 26. februārī notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju. Tiesu palātas priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Bijušais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kopš 2008.gada 16.jūnija ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tādēļ palātai vajadzīgs jauns vadītājs. Šobrīd Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnesis Ervīns Kušķis.

Tāpat Augstākās tiesas plēnumā rīt jāvēl plēnuma sekretārs, jo beidzas sekretāra pilnvaru termiņš, kas, saskaņā ar plēnuma reglamentu, ir trīs gadi.

Kopš 1999.gada, atkārtoti ievēlot, plēnuma sekretāra pienākumus pilda Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande.

Plēnums ir Augstākās tiesas tiesu palātu un Senāta tiesnešu kopsapulce, kas pieņem lēmumus likumā „Par tiesu varu” un plēnuma reglamentā noteiktajos jautājumos, kā arī apspriež aktuālus tiesas darba jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211