26.jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ierosinājis pārbaudi par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 41.3 panta otro daļu, pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma, kas Augstākajā tiesā saņemts 17.jūnijā.

Pārbaudi veikt Augstākās tiesas priekšsēdētājs pilnvarojis Augstākās tiesas tiesnesi Mariku Senkāni. Pārbaudes veikšanai noteikts termiņš līdz 2019.gada 16.septembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211