23. februārī notikušās Valsts prezidenta Valda Zatlera un Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās mērķis bija pārrunāt Augstākās tiesas pagājušā gada darba rezultātus un šī gada prioritātes. Šādas tikšanās tradicionāli notiek katru gadu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par Augstākās tiesas darba rādītājiem 2009. gadā. Joprojām pieaug tiesā saņemto lietu skaits – pērn izskatīšanai Augstākajā tiesā saņemtas 4579 lietas. Kaut palielinājies arī tiesā izskatīto lietu skaits, lietu atlikums gada beigās bijis lielāks nekā jebkad – 2468 lietas. Augstākās tiesas priekšsēdētājs kārtējo reizi norādīja, ka ekonomiskās lejupslīdes laikā īpaši pieaug civillietu pieplūdums tiesās.    

Valsts prezidents izteica sapratni par Augstākās tiesas tiesnešu lielo darba slodzi, ņemot vērā, ka, pieaugot lietu skaitam, tiesnešu skaits ir samazinājies. Pērn darbu Augstākajā tiesā atstājuši četri pensijas vecumu sasnieguši tiesneši, šogad vēl divi, bet neviens jauns tiesnesis 2009. gadā darbu Augstākajā tiesā neuzsāka.

Valsts prezidents aicināja meklēt risinājumus lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai un uzklausīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja informāciju par tiesas darba organizēšanu samazināta budžeta apstākļos.

Saruna bija arī par iecerēto Tieslietu padomes veidošanu, tās lomu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un citām tiesu aktualitātēm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211