Augstākās tiesas priekšsēdētājs 17.decembrī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.

Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Santa Oborenko, Katrīna Salmgrieze, Raivis Stumbergs, Pāvels Tjuševs, Līva Upīte, Daina Zaķe un Antra Zomerovska, zvērinātu advokātu biroju juristi Nataļja Puriņa un Raivis Znotiņš, kā arī tiesību zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa universitātes docente Marta Urbāne.

Pēc zvēresta pieņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs katram jaunajam advokātam pasniedza apsveikuma rakstu, sveicot ar pievienošanos tiesu sistēmai piederīgo personu lokam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsver, ka tiesa un advokāti strādā vienam mērķim – tiesiskuma nodrošināšanai, un šī mērķa sasniegšanā aicina uz veselīgu, cieņpilnu dialogu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja jaunos advokātus turpmākajās darba gaitās vadīties pie vērtībām, kas ietvertas advokāta zvērestā.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211