Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 18.janvārī piedalās tiesvedības gada atklāšanā Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā un seminārā, kas veltīts Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu pieņemšanas 20.gadadienai.

Ikgadējā tiesas gada atklāšana ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas tradīcija, un arī Starptautiskā Krimināltiesa šogad pārņēmusi šo tiesu dialoga formu, aicinot uz 20.gadadienas ceremoniju un semināru tiesu priekšsēdētājus no Romas statūtu dalībvalstīm, kā arī tiesnešus no citām starptautiskajām un nacionālajām tiesām.

Semināra “Pārdomas par starptautisko krimināltiesību sistēmu pēc Romas statūtu pieņemšanas 20.gadadienas” mērķis ir diskutēt par sasniegumiem un izaicinājumiem vissmagāko noziegumu iztiesāšanā, kā arī par Starptautiskās Krimināltiesas nozīmi. Tiks diskutēts arī par tik svarīgo tiesas procesa objektivitātes un taisnīguma nodrošināšanu un tiesneša lomu problēmu risināšanā.

Apspriesta tiks arī valstu sadarbība, kas nepieciešama Starptautiskās Krimināltiesas efektīvai darbībai, jaunākās tendences pasaules politikā, kas apdraud daudzpusēju sadarbību un tiesiskuma nodrošināšanu starptautiskā līmenī.

Tāpat seminārā tiks diskutēts par to, vai tiesas process nodrošina efektīvu reakciju uz masu noziegumiem. Šīs diskusijas mērķis ir rosināt kritiskas pārdomas par kriminālprocesa efektivitāti, izskatot plaša mēroga starptautiskus noziegumus un cilvēktiesību pārkāpumus.

Starptautiskā krimināltiesa ir izveidota 2002.gadā, pamatojoties uz 1998.gada 17.jūlija Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtiem. Latvija tos ratificēja 2002.gada 20.jūnijā. 

Romas Statūtu preambulā teikts, ka “vissmagākie noziegumi, kas skar starptautisko sabiedrību kopumā, nedrīkst palikt nesodīti”. Tas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211