3. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 28 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka līdz ar zvēresta nodošanu advokāti kļūst tiesu varai piederoši, un no viņu katra darbības, attieksmes pret klientu un tiesu, ētikas un morāles principu izpratnes sabiedrība spriedīs par tiesu sistēmu kopumā. Priekšsēdētājs vēlēja, lai šī diena jauno cilvēku dzīvē nav formāls notikums, bet solis profesionālās izaugsmes ceļā un mērķtiecīgs pakāpiens profesionālajā karjerā, un lai katra nolasītais zvērests tiek ievērots ikdienas darbā.

Advokāta zvērestu nodeva zvērinātu advokātu palīgi Kristaps Andersons, Raivis Anspuks, Armands Baguckis, Jānis Berovskis, Raimonds Briedis, Haralds Kālis, Salvis Kozlovs, Sabīne Krastiņa, Vigo Krastiņš, Edgars Lešinskis, Inese Lielpinka, Dace Mauriņa, Agnese Sviķe, Ieva Tillere-Tilnere, Hardija Vaivade, Armands Zeps, zvērinātu advokātu biroju juristi Agnese Garda, Ginta Losberga, Lauris Rasnačs, kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, juridisko zinātņu doktors Vladimirs Terehovičs, juridiskās sabiedrības SIA „B&Š partneri” valdes priekšsēdētājs Jānis Moors, Latvijas Pirmās šķīrējtiesas tiesnese Katarīna Sniedze, SIA „MT Partneri” juridiskās daļas vadītājs Raivis Tauriņš, AS „Lateko Banka” jurists Kaspars Novicāns, SIA „Livland” juriste Kristīne Ozola, SIA „Būvinvest” valdes locekle Daina Purva un individuāli praktizējoši juristi Čarlijs Šmits un Ingus Strautmanis.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma arī zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova zvērestu. Ar tieslietu ministra rīkojumu Edgars Mihailovs iecelts par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 47. iecirknī.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211